Lịch công tác tuần 50 năm 2016 (Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 18/12/2016)

Ngày đăng: 11/12/2016 7:9:24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA BẢO HIỂM

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 50 NĂM 2016
(Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 18/12/2016)

Bổ sung lần 1 (màu đỏ)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 12/12/2016

06h25

Tham dự hội thảo về NCKH của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội

Các Thầy Cô đăng ký tham dự

Bộ Lao động -TB và XH

Đồ sơn,      Hải Phòng

Xe đón tại số 12 Ngô Quyền, Hà Nội

Thứ Ba 13/12/2016

10h00

Họp Tổ công tác kế hoạch công việc và ngân sách năm 2017.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 706/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/10/2016 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 14/12/2016

9h00

Nghe báo cáo thực tế về bảo hiểm

Toàn thể các thầy cô

Trưởng Bộ môn Nguyễn Thị Hải Đường

Văn phòng khoa

 

14h00

Họp nhóm Nghiên cứu đề tài Bảo Việt

Các thầy cô tham gia đề tài

Trưởng khoa Nguyễn Thị Chính

Văn phòng khoa

 

Thứ Năm 15/12/2016

14h00

Họp Tổ công tác kế hoạch công việc và ngân sách năm 2017.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 706/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/10/2016 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 16/12/2016

14h30

Họp Tổ công tác kế hoạch công việc và ngân sách năm 2017.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 706/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/10/2016 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

17h30 Kỷ niệm ngày thị trường bảo hiểm Việt Nam Cô Chính, Cô Hương, Cô Đường   35 Hùng Vương  

Thứ Bảy 17/12/2016

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 18/12/2016

 

 

 

 

 

 

Thông báo

- 09h00  thứ Hai, ngày 12/12/2016: Tiếp ngài Tony Toufic, Giám đốc Chương trình học bổng Pháp ngữ Canada. Thành phần: Đảm, Hương Lan (V.ĐTQT). Chủ trì: TS. Đồng Xuân Đảm, Viện Đào tạo quốc tế. Địa điểm:Địa điểm: Phòng 306, Nhà 6.
- 14h00 thứ Hai, ngày 12/12/2016. Mời tham dự sinh hoạt khoa học: Tác động của biến đổi khí hậu. Người trình bày: Dr. Susmita Dasgupta, kinh tế trưởng, Ngân hàng thế giới. Địa điểm: Phòng 403 Nhà 7 (Khoa Toán kinh tế). Trân trọng kính mời các thầy cô quan tâm.
- 17h30  thứ Hai, 12/12/2016: Tổ chức bài giảng “Năm khía cạnh pháp luật của phát triển kinh tế”. Chủ trì: PGS.TS. Trần Văn Nam - Trưởng Khoa Luật. Thành phần: Giảng viên và sinh viên có quan tâm. Địa điểm: Phòng họp A, Gác 2, Nhà 10.

Bảo vệ Luận án

- 14h00 thứ Năm, ngày 15/12/2016: NCS. Phan Tất Hiển bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và nuớc uống cấp độ doanh nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn 2000-2010”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 62310101. Địa điểm: Phòng 401 Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.
- 09h00 thứ Sáu, ngày 16/12/2016: NCS. Phạm Thị Minh Hồng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu áp dụng kế toán suy giảm giá trị tài sản cố định hữu hình tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 62340301. Địa điểm: Phòng 401 Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.
Mời các thành viên Hội đồng, khoa chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.gsneu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:

Các file đính kèm:

Lich cong tac tuan-50-2016.doc