Lịch công tác tuần 51 năm 2016 (Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 25/12/2016)

Ngày đăng: 18/12/2016 14:58:21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA BẢO HIỂM

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 51 NĂM 2016
(Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 25/12/2016)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 19/12/2016

10h00

Họp chi bộ rà soát quy hoạch chi bộ khoa Bảo hiểm

Toàn thể các đ/c đảng viên trong chi bộ

Bí thư chi bộ Nguyễn Thị Chính

 

Văn phòng khoa

 

14h00-16h00

Tiếp công dân.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

 

Thứ Ba 20/12/2016

Thứ Tư 21/12/2016

08h30

Khai giảng lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên (đợt 2) năm 2016.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thọ, Hưng (P.QLKH); Hà, Phượng (P.TCCB); Chi (P.TCKT) và giảng viên được cử đi học theo quyết định của Hiệu trưởng và các giảng viên tham gia giảng dạy lớp học.

<