Lịch công tác tuần 52 năm 2016 (Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 01/01/2017)

Ngày đăng: 25/12/2016 16:56:57

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA BẢO HIỂM

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 52 NĂM 2016
(Từ ngày 26/12/2016 đến ngày 01/01/2017)

(Cập nhất lần 1: màu đỏ)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 26/12/2016

10h00

Họp hội đồng kỷ luật sinh viên.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên của Hội đồng kỷ luật sinh viên theo QĐ số 454/QĐ-ĐH KTQD ngày 17/4/2014 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

 

14h00

Lễ ra mắt Đảng bộ bộ phận Viện Kế toán – Kiểm toán.

Cô Chính

Bí thư Đảng ủy Trần Thọ Đạt

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

ĐBBP V.KTKT chuẩn bị tài liệu

16h00

Phòng Quản lý khoa học báo cáo Ban Giám hiệu về cơ chế quản lý các Trung tâm, Viện nghiên cứu do Bộ và Trường thành lập.

Cô Đường

Hiệu trưởng
Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 27/12/2016

07h45

Đi Ninh Bình giao lưu với TS. Fabziro

Toàn thể các Thầy Cô.

Trưởng bộ môn Nguyễn Thị Hải Đường

 

Tập trung tại VPK

Thứ Tư 28/12/2016

8h00

Họp Hội đồng Khoa về chương trình đào tạo Thạc sĩ

Cô Chính, Cô Hương, Cô Đường, Cô Định, Thầy Định

Trưởng Khoa Nguyễn Thị Chính

Văn phòng khoa

 

9h30

Họp Bộ môn V/v phân công giờ giảng kỳ 2

Toàn thể các Thầy Cô

Trưởng Bộ môn Nguyễn Thị Hải Đường

Văn phòng khoa

 

13h30

Hội thảo khoa học “Cơ hội, thách thức và điều kiện phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.

Các đại biểu có giấy mời và những người quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C,A Gác 2 nhà 10

V.NCKT&PT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 29/12/2016

07h30

Khai mạc Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Khóa 55 (Khối VIII).

Cô Hương, Cô Tâm và sinh viên Khối 8.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

08h00

Hội thảo khoa học Quốc gia: “Đảm bảo dịch vụ xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Cô Chính, các đại biểu có giấy mời và các đồng chí quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

 

Thứ Sáu 30/12/2016

07h30

Hội nghị Đại biểu Cán bộ CC,VC năm học 2016-2017.

Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Chủ tịch HĐ trường; Ban CH CĐ trường; Ban Thanh tra Nhân dân; Bí thư, Phó bí thư Đoàn TN trường (là viên chức), Chủ tịch Hội CCB, Trưởng các đơn vị trực thuộc trường, trưởng ban Nữ công và các đại biểu bầu từ các đơn vị.

Đoàn Chủ tịch

Hội trường A

P.TH, VP.CĐ chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 31/12/2016

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 01/01/2017

 

 

 

 

 

 

Thông báo

 

Bảo vệ Luận án

- 17h00 thứ Năm, ngày 29//12/2016. NCS. Trịnh Hoài Sơn bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý, mã số: 62340405. Địa điểm: Phòng 401 Nhà 6, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
- 09h00 thứ Sáu, ngày 30//12/2016. NCS. Chu Thị Hồng Hải bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống cung cấp nước sạch dựa trên hệ thống thông tin địa lý - Thử nghiệm tại Công ty Nước sạch Số 2 Hà Nội”, thuộc chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý, mã số: 62340405. Địa điểm: Phòng 401 Nhà 6, trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Mời các thành viên Hội đồng, khoa chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.gsneu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: