Lịch công tác tuần 08 năm 2017 (Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017)

Ngày đăng: 19/02/2017 13:45:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA BẢO HIỂM

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 08 NĂM 2017
(Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017) 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 20/02/2017

 

         

Thứ Ba 21/02/2017

17h00

Nghiệm thu chính thức Đề án: “Văn hóa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”.

Những người quan tâm.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà7

Nhóm nghiên cứu Đề án chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 22/02/2017

08h30

Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm kỳ 2023-2028.

BCH Công đoàn trường và cô Tâm.

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà10

VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 23/02/2017

 

         

Thứ Sáu 24/02/2017

08h00

Họp Ban chỉ đạo, Ban thư ký và các Tiểu ban ngành triển khai công tác rà soát, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy của Trường.

Các Tiểu ban ngành theo Quyết định của Hiệu trưởng: Đ/c Chính, đ/c, Hương, đ/c Đường.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A Gác 2 Nhà10

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 25/02/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 26/02/2017

 

 

 

 

 

 

Thông báo

- 09h00 thứ  Ba, ngày 21/02/2017. Họp Hội đồng đánh giá và nghiệm thu chính thức nhiệm vụ hợp tác quốc tế Song phương về Khoa học Công nghệ cấp Bộ “Xây dựng và phát triển hệ thống logistics theo hướng bền vững – Kinh nghiệm của Đức và bài học đối với Việt Nam”. MS: B2012.06.10SP”. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn văn Nam - Chủ tịch Hội đồng Bộ Công thương. Địa điểm: Văn phòng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế. BCN Đề tài chuẩn bị tài liệu

Bảo vệ Luận án

- 16h00, ngày 24//02/2017. NCS. Nguyễn Thị Thanh Diệp bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Hoàn thiện kiểm toán ngân sách địa phương với việc tăng cường quản lý ngân sách của các địa phương”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 62340301. Địa điểm: Phòng 401, Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.
Mời các thành viên Hội đồng, khoa chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.gsneu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú:

Các file đính kèm:

Lich cong tac tuan-08-2017-.doc