Lịch công tác tuần 10 năm 2017 (Từ ngày 06/3/2017 đến ngày 12/3/2017)

Ngày đăng: 04/03/2017 20:10:21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA BẢO HIỂM

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 10 NĂM 2017
(Từ ngày 06/3/2017 đến ngày 12/3/2017)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 06/3/2017

08h30

Cuộc thi khéo tay bạn gái sinh viên Chương trình Tiên Tiến, chất lượng cao & POHE  “AEP- MasterChef”.

 Các đ/c có giấy mời.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Sân ký túc xá Nhà 11

TT.ĐTTT CLC&POHE chuẩn bị

10h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường), Ban Chấp hành, Ban Nữ công Công đoàn Trường và các đ/c có tên trong danh sách phân công.

Chủ tịch Công đoàn trường Nguyễn Hữu Đồng

Phòng họp Nhà 9

Ban Nữ công chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng 205 Gác 2 Nhà 7

 

16h45

Họp hội đồng thanh lý tài sản của trường.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo quyết định số 875/QĐ-ĐHKTQD ngày 07/12/2016 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 07/3/2017

14h00

Họp Ban tư vấn tuyển sinh năm 2017.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban tư vấn theo Quyết định số 30/QĐ-ĐHKTQD ngày 12/01/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 08/3/2017

08h30

Giao lưu chủ đề "Tình Yêu, Hạnh Phúc, Gia Đình" nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ. Khách mời: Nghệ sỹ Chí Trung, Nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm.

Toàn thể các Thầy Cô, sinh viên không có giờ lên lớp.

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Hội trường A

Ban Nữ công chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp về việc xét tuyển thẳng và công tác tuyển sinh.

Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy khóa 59 theo Quyết định số 09/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/01/2017 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

11h00

Chúc mừng chị em nhân ngày 8/3

Toàn thể các Thầy Cô

Phó Chủ tịch CĐ Khoa Phan Anh Tuấn

VPK

 

14h00

Tổ công tác xây dựng mức thu học phí năm học 2017-2018 báo cáo Ban Giám hiệu về đề xuất cách tính và mức thu học phí năm học 2017-2018.

Ban Giám hiệu, cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 48/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/02/2017 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Ban chỉ đạo, Ban thư ký và Ban chuyên môn xây dựng Đề án công nhận môn học, học phần, tín chỉ trong các trường đại học trong nước và khu vực.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban chỉ đạo, Ban thư ký và Ban chuyên môn theo Quyết định số 101/QĐ-ĐHKTQD ngày 22/02/2017 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

15h30

Công ty tư vấn quản lý toà nhà báo cáo phương án điều phối, quản lý.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 09/3/2017

08h00

Họp bộ môn rà soát tên và nội dung các học phần trong chương trình đào tạo hệ chính quy, ngành Bảo hiểm.

Toàn thể các Thầy Cô

Trưởng BM Nguyễn Thị Hải Đường

 

VPK

 

 

08h30

Khai mạc giải Bóng chuyền  truyền thống trường ĐH Kinh tế Quốc dân - Năm 2017.

Các đồng chí có quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Sân Bóng chuyền

BM.GDTC
chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp Hội đồng Khoa về điều chỉnh chương trình đào tạo hệ chính quy, ngành Bảo hiểm.

Đ/c Chính, đ/c Hương, đ/c Đường, đ/c Định, đ/c Phạm Định.

Chủ tịch Hội đồng khoa Nguyễn Thị Chính

VPK

 

10h00

Họp tổ công tác nghiên cứu áp dụng Khung trình độ quốc gia mới tại trường ĐH KTQD.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 62/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/02/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Lế mở thầu gói thầu Đầu tư hệ thống office trực tuyến và thư điện tử của  trường.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 905/QĐ-ĐHKTQD ngày 26/12/2016 và các đồng chí có quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp tổ công tác bàn giao nước cho Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

15h30

Khoa Đại học Tại chức báo cáo Ban Giám hiệu về những thay đổi trong quy chế đào tạo hệ VLVH.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Quang, Hữu, Luých (K.ĐHTC); Ngọc (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.KTTC); Tùng (P.KT&ĐBCLGD). Dũng (P.TTPC).

Hiệu trưởng  Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

K.ĐHTC
chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Tổ công tác nghiên cứu xây dựng đề án đào tạo các môn học GDTC theo hướng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của sinh viên tại Trường ĐH KTQD.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 61/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/2/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C Gác 2 Nhà10

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 10/3/2017

08h00

Ban Giám hiệu và Đại diện Trung tâm Kiểm định CLGD-ĐHQGHN kiểm tra công tác hoàn thiện bổ sung dữ liệu minh chứng để chuyển giao cho Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), Đại diện Trung tâm Kiểm định CLGD-ĐHQGHN, cùng thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 59/QĐ-ĐHKTQD ngày 06/2/2017 của Hiệu trưởng và Trưởng các đơn vị được phân công theo nội dung công văn số 164/ĐHKTQD-KT&ĐBCLGD ngày 17/2/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C  Gác 2 Nhà 10

Trưởng các đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu

08h00

Vòng sơ khảo cuộc thi  “Sinh viên Thanh lịch – Insight Out 2017”.

Ban tổ chức cuộc thi “Sinh viên Thanh lịch - Insight Out 2017”; BCH Đoàn trường; BCH các LCĐ trực thuộc (có thí sinh dự thi); các cán bộ, viên chức và sinh viên có quan tâm.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bùi Trung Hải

Hội trường A

ĐTN chuẩn bị tài liệu

13h30

Vòng sơ khảo cuộc thi  “Sinh viên Thanh lịch – Insight Out 2017”.

Ban tổ chức cuộc thi “Sinh viên Thanh lịch – Insight Out 2017”; BCH Đoàn trường; BCH các LCĐ trực thuộc (có thí sinh dự thi); các cán bộ, viên chức và sinh viên có quan tâm.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bùi Trung Hải

Hội trường A

ĐTN chuẩn bị tài liệu

16h30

Lễ trao bằng thạc sỹ Chương trình cao học Kinh tế Phát triển Việt Nam - Hà Lan đợt 1 năm 2017.

Đ/c Hương.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

V.CSC&QL chuẩn bị TL

Thứ Bảy 11/3/2017

08h00

Vòng sơ khảo cuộc thi  “Sinh viên Thanh lịch – Insight Out 2017”.

Ban tổ chức cuộc thi “Sinh viên Thanh lịch – Insight Out 2017”; BCH Đoàn trường; BCH các LCĐ trực thuộc (có thí sinh dự thi); các cán bộ, viên chức và sinh viên có quan tâm.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bùi Trung Hải

Hội trường A

ĐTN chuẩn bị tài liệu

13h30

Vòng sơ khảo cuộc thi “Sinh viên Thanh lịch – Insight Out 2017”.

Ban tổ chức cuộc thi “Sinh viên Thanh lịch – Insight Out 2017”; BCH Đoàn trường; BCH các LCĐ trực thuộc (có thí sinh dự thi); các cán bộ, viên chức và sinh viên có quan tâm.

Bí thư Đoàn Thanh niên Bùi Trung Hải

Hội trường A

ĐTN chuẩn bị tài liệu

14h30

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo từ xa truyền thống lớp Luật Kinh doanh khóa 6 tổ chức tại Minh Hóa - Quảng Bình.

Ban Giám hiệu, cùng đại diện lãnh đạo các Khoa, Viện chuyên ngành, Trung tâm ĐTTX, các đồng chí có giấy mời và các tân cử nhân.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Trung tâm Giáo dục dạy nghề Huyện Minh Hóa - Quảng Bình

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Chủ nhật 12/3/2017

 

 

 

 

 

 

Thông báo

- 09h00 thứ Hai, ngày 6/3/2017: Tiếp và làm việc với Giáo sư Haemoon Oh - Trưởng khoa Du lịch và Khách sạn, Đại học Nam California (Hoa Kỳ). Thành phần: đ/c Long, Giang (P.HTQT), Hoàng, Ngọc, Trọng (K.DL&KS). Chủ trì: ThS. Phạm Sỹ Long - Phó Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng B Gác 2 nhà 10. P.HTQT và K.DL&KS chuẩn bị tài liệu.
- 08h30 thứ Năm, ngày 9/3/2017: Tiếp và làm việc với đoàn giáo sư Nhật Bản. Thành phần: Long, Trang (P.HTQT), Nam, Trường (K.Luật). Chủ trì: ThS. Phạm Sỹ Long - Phó Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng C Gác 2 nhà 10. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
- 09h00 thứ Năm, ngày 9/3/2017: Bài giảng về các vấn đề liên quan đến hợp tác kinh doanh (Joint Venture) - Giáo sư Chihiro NUNOI (ĐH Hitosubashi), Luật sư Kayoko Naito (Oh-Ebashi LPC), Giáo sư Eri Habu (ĐH Shizuoka). Thành phần: Các giảng viên và sinh viên Khoa Luật. Chủ trì: ThS. Phạm Sỹ Long - Phó Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng A Gác 2 nhà 10. P.HTQT và K.Luật chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

- 16h30 thứ Hai, ngày 06/3/2017: NCS. Nguyễn Thị Hạnh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chấp nhận và sử dụng dịch vụ ngân hàng khu vực nông thôn ngoại thành Hà Nội”, thuộc chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng, mã số: 62340201. Địa điểm: Phòng 401 Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.
- 16h30 thứ Năm, ngày 09/3/2017: NCS. Hoàng Thị Thu Hương bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn điểm đến của người dân Hà Nội: nghiên cứu trường hợp điểm đến Huế, Đà Nẵng”, thuộc chuyên ngành: Quản lý kinh tế (Kinh tế du lịch), mã số: 62340410. Địa điểm: Phòng 401, Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.
Mời các thành viên Hội đồng, khoa chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.gsneu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: