Lịch công tác tuần 18 năm 2017 (Từ ngày 01/5/2017 đến ngày 07/5/2017)

Ngày đăng: 02/05/2017 21:14:35

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA BẢO HIỂM

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 18 NĂM 2017
(Từ ngày 01/5/2017 đến ngày 07/5/2017)

gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 01/5/2017

Nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 năm 2017

Thứ Ba 02/5/2017

Nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5 năm 2017

Thứ Tư 03/5/2017

08h00 Họp ứng viên dự tuyển NCS năm 2017. Đ/c Chính và toàn thể ứng viên dự tuyển NCS khóa 38 năm 2017. Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt Phòng họp A Gác 2 Nhà 10  V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 04/5/2017

08h00

Họp hội đồng 1 xét tuyển NCS năm 2017 Đ/c Chính, đ/c Đường, đ/c Phạm Định, các thành viên khác trong hội đồng và ứng viên dự tuyển NCS năm 2017 Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Thị Chính

VPK

 

 

9h00 Họp hội đồng 2 xét tuyển NCS năm 2017 Đ/c Chính, đ/c Đường, đ/c Nguyễn Định, các thành viên khác trong hội đồng và ứng viên dự tuyển NCS năm 2017
Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Thị Chính
 
VPK  

10h00

Họp Hội đồng tư vấn xác định nội dung nghiên cứu đề tài trọng điểm cấp trường năm 2017.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu Trưởng
Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hồi đồng tuyển sinh hệ vừa làm vừa học.

Ban Giám hiệu, cùng các thành viên Quyết định số 52/QĐ-ĐHKTQD ngày 6/6/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

13h30

Phòng Quản trị Thiết bị báo cáo Ban Giám hiệu về phương án phòng học khu giảng đường đối với các hệ đào tạo khi đưa Nhà trung tâm vào sử dụng.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Trung, Hương, Mạnh (P.QTTB); Dũng (P.TH) và đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, TT.ĐTTTCLC&POHE, V.ĐTQT, V.QTKD, V.ĐTSĐH,

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QTTB chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp Xét tuyển TS46 chương trình ĐTTX theo phương thức Elearning.
           

 Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên trong hội đồng theo Quyết định số 07/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/01/2017 của Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo V.KTKT, K.QTKD và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTX
chuẩn bị tài liệu

16h00

Phỏng vấn ứng viên được tuyển dụng đặc cách.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (VP.Đ-ĐT); Ngọc, Thúy (P.TCCB); Nhượng, Toại (TT.ĐTTTCLC&POHE).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

18h00

Đại sứ Úc mời các cựu học viên đã từng học ở Úc hiện đang làm việc tại NEU tham dự tiệc chiêu đãi tại tư dinh. (Xe đón đoàn lúc 17h15 tại Sân nhà 7).

 Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các cán bộ, giảng viên đã từng tham gia học tập tại Úc.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Số 66 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

 

Thứ Sáu 05/5/2017

08h00

Thi tuyển dụng Trưởng Bộ môn Kinh tế tài nguyên – K.BĐS&KTTN.

Hội đồng thi tuyển theo Quyết định của Hiệu trưởng và ứng viên.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

09h00

Báo cáo tiến độ xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Thành, Thể, Hưng, Thắng, Hằng, T.Anh, Quang (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế “Các vấn đề kinh tế - xã hội và môi trường trong phát triển”.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

K.MT&ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường); Ngọc (P.TCCB); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h30

Họp giao ban.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường); Ngọc (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Triệu (P.QLĐT); Thọ (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Cường (P.Bảo vệ); Quang (K.ĐHTC); Thành (V.ĐTSĐH); Tuấn (V.CNTTKT); Nhượng (TT.ĐTTTCLC&POHE); Vinh (TT.ĐTTX); Hải (Đoàn TN); Tuấn (TT.DVHTĐT); Hưng (Trạm YT); Quốc (TT.TTTV).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp thường trực HĐTS Sau đại học 2017.

Ban Giám hiệu, cùng các thành viên theo Quyết định số 695/QĐ-ĐHKTQD ngày 29/09/2016 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

 Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 06/5/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 07/5/2017

08h00

Thi môn Tin học văn phòng vòng đối với ứng viên tuyển dung viên chức năm 2017.

Thành viên Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Trưởng ban coi thi

Tầng 2, 3 Giảng đường C

 

08h30

Lễ Khai giảng TS46 chương trình Đào tạo cử nhân theo phương thức Elearning.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), các giảng viên tham gia giảng dạy cho chương trình quan tâm,  TT.ĐTTX và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A, C Gác 2 Nhà 10

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

14h00

Thi môn Ngoại ngữ đối với ứng viên tuyển dung viên chức năm 2017.

Thành viên Ban coi thi theo QĐ của Hiệu trưởng

Trưởng ban coi thi

Phòng 116, 117, 118 Nhà 12

 

Thông báo

09h00 thứ Năm, ngày 04/5/2017. Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Bất động sản và KTTN và Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Thành phần: Cán bộ, giảng viên Khoa BĐS và KTTN. Chủ trì: PGS.TS Vũ Thị Minh – Trưởng khoa. Địa điểm: Phòng họp C Gác 2 Nhà 10. K.BĐS&KTTN chuẩn bị.
- 16h00 thứ Năm, ngày 04/5/2017. Tập huấn công tác khảo thí và phân công nhiệm vụ cho thư ký phục vụ thi học phần kì II năm học 2016-2017 của Trường. Thành phần: Đ/c Tùng – Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCLGD cùng các thành viên theo Quyết định số 721/QĐ-ĐHKTQD ngày 11/10/2016 của Hiệu trưởng. Chủ trì: ThS. Lê Xuân Tùng-Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCLGD. Địa điểm: Phòng họp 306 Gác 3 Nhà 10. P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.
- 08h30 đến 12h00 thứ Sáu, ngày 5/5/2017. Tọa đàm khoa học: “Đào tạo sau đại học chuyên ngành Quản lý công, Quản lý kinh tế và Chính sách đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội” theo công văn số 380/ĐHKTQD-SĐH về việc tổ chức toạ đàm tại các đơn vị đào tạo sau đại học. Thành phần: Các đại biểu có giấy mời, cán bộ, giảng viên khoa KHQL, Viện đào tạo sau đại học, Cán bộ, giảng viên có quan tâm. Chủ trì: PGS.TS. Đỗ Thị Hải Hà – Trưởng khoa Khoa học Quản lý. Địa điểm: Phòng 401, Gác 4, Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân. K.KHQL chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: