Lịch công tác tuần 19 năm 2017 (Từ ngày 08/5/2017 đến ngày 14/5/2017)

Ngày đăng: 06/05/2017 1:32:53

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA BẢO HIỂM

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 19 NĂM 2017
(Từ ngày 08/5/2017 đến ngày 14/5/2017)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 08/5/2017

9h00

Họp Bộ môn 

Toàn thể các Thầy cô

Trưởng Bộ môn

Nguyễn Thị Hải Đường

VPK  

Thứ Ba 09/5/2017

14h00

Tổng kết áp dụng phần mềm TURNITIN tại ĐHKTQD.

Đ/c Chính, đ/c Hương, đ/c Đường, đ/c Quỳnh Anh.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 10/5/2017

08h00

Họp nghiên cứu xây dựng đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy trong điều kiện tự chủ từ năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ban Giám hiệu, cùng các thành viên theo Quyết định số 262/QĐ-ĐHKTQD ngày 21/04/2017 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Thư ký chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp Tổ công tác nghiên cứu cơ chế khuyến khích tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Tổ công tác chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 11/5/2017

08h00

Họp triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi THPTQG năm 2017 cụm thi số 19 – tỉnh Bắc Ninh.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 238/QĐ-ĐHKTQD ngày 13/04/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h45

Khai giảng lớp - Bồi dưỡng quản lý cấp cao Quốc tế” CEO Academy Việt - Hàn khóa 4.

Đ/c  Đạt (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TH, P.HTQT và các em sinh viên được trao học bổng, các đại biểu có giấy mời.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

V.QLCA-TBD chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 12/5/2017

08h30

Hội thảo khoa học Quốc tế “Các vấn đề Kinh tế - Xã hội và Môi trường trong Phát triển”  (Socio – economic and Enviromental Inssues in Development).

Đ/c Chính; các đồng chí có giấy mời và các đ/c quan tâm.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

13h30

Hội thảo khoa học Quốc tế “Các vấn đề Kinh tế - Xã hội và Môi trường trong Phát triển”  (Socio – economic and Enviromental Inssues in Development).

Đ/c Hương; các đồng chí có giấy mời và các đ/c quan tâm.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Tầng 2 Nhà 5

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

Thứ Bảy 13/5/2017

08h20

Hội thảo khoa học Quốc tế “Các vấn đề Kinh tế - Xã hội và Môi trường trong Phát triển”.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị; các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

UBND tỉnh Ninh Bình

Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

16h00 Họp hội đồng Khoa góp ý tên đề tài cho Nghiên cứu sinh Khoá 37 Đ/c Chính, đ/c Hương, đ/c Đường, đ/c Phạm Định, đ/c Nguyễn Định. Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Thị Chính VPK  

Chủ nhật 14/5/2017

 

 

 

 

 

 

Thông báo

Nhà trường đề nghị các Khoa/Viện chưa nộp chương trình đào tạo sau khi rà soát, đánh giá và cập nhật khẩn trương nộp các tài liệu cho Phòng QLĐT (bản cứng và bản mềm) để Phòng QLĐT tổng hợp xin ý kiến của Hội đồng KH&ĐT Trường theo đúng kế hoạch (các Khoa/Viện đã gửi tài liệu đúng thời hạn trước 30/4/2017 gồm: K.KH&PT, K.Bảo hiểm, K.BĐS&KTTN, K.Marketing, K.KHQL, K.Kinh tế học, K.Thống kê).
- 09h30 thứ Tư, ngày 10/5/2017. Ban giám hiệu nghe Công ty FPT IS trình bày phần mềm quản trị trường đại học. Thành phần: Các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 184/QĐ-ĐHKTQD của Hiệu trưởng và các đ/c: Quốc (TT.TTTV), Trung (P.QTTB). Chủ trì: TS Nguyễn Trung Tuấn – Viện trưởng Viện CNTTKT. Địa điểm: Phòng họp C Gác 2 nhà 10. Viện CNTTKT + Công ty FPT IS  chuẩn bị tài liệu.
11h00 thứ Tư, ngày 10/5/2017. Tiếp và làm việc với Trung tâm Sinh viên quốc tế về kế hoạch tuyển sinh và tiếp nhận lưu học sinh năm học 2017-2018. Thành phần: đ/c Tùng, Phương (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng - Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Trung tâm Sinh viên Quốc tế. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
- 14h00 thứ Năm, ngày 11/5/2017:  Trao đổi kinh nghiệm xây dựng và tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra tin học theo hướng chuẩn quốc tế với Trường Đại học dân lập Hải Phòng. Thành phần: Tổ công công tác nghiên cứu và xây dựng chuẩn đầu ra tin học trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy của trường ĐH KTQD theo Quyết định 64/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/02/2017 của Hiệu trưởng. Địa điểm: Trường Đại học dân lập Hải Phòng (xe đón đoàn công tác vào lúc 12h00, thứ 5, 11/5/2017 tại sân Nhà 7). Phòng QLĐT chuẩn bị.

Bảo vệ Luận án

 

Ghi chú: