Lịch công tác tuần 20 năm 2017 (Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 21/5/2017)

Ngày đăng: 14/05/2017 14:31:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA BẢO HIỂM

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 20 NĂM 2017
(Từ ngày 15/5/2017 đến ngày 21/5/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 15/5/2017

14h00-16h00

Tiếp công dân.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng 205 Gác 2 Nhà 7

 

14h00 Họp khoa chuẩn bị cho buổi toạ đàm Đào tạo sau đại học của Khoa Bảo hiểm. Toàn thể các Thầy Cô

Trưởng khoa

Nguyễn Thị Chính

VPK  

15h00

Nói chuyện chuyên đề: “Việt Nam – Nhìn lại 1 chặng đường 10 năm WTO: Những thành quả về kinh tế và thách thức cho doanh nghiệp trong nước”. Diễn giả Pascal Lamy – Nguyên Tổng Giám đốc WTO.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thầy giáo, cô giáo và các em sinh viên quan tâm đến chủ đề buổi nói chuyện.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

L’Espace Convention Stage, 24 Tràng Tiền, Hà Nội

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 16/5/2017

08h00

Khoa Ngoại ngữ Kinh tế báo cáo Ban Giám hiệu về đề xuất phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức thi chứng chỉ quốc tế IELTS và APTIS cho sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.TCCB, P.TH, P.QLKH, P.TTPC, V.ĐTSĐH, TT.NNKT và các đ/c: Thùy, Huyền, Diệp (K.NNKT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

K.NNKT chuẩn bị tài liệu

09h30

Họp thường trực hội đồng tuyển sinh xét công nhận NCS trúng tuyển khóa 38.

Ban Giám hiệu, đ/c Hà (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các  đ/c: Thành, Hưng, Thắng, Ngọc (V.ĐTSĐH)

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

09h30

Ban Giám hiệu làm việc với Xí nghiệp nước sạch Hai Bà Trưng.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu Trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

10h00

Báo cáo tiến độ xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Chi (P.TCKT); Thành, Thể, Hưng, Thắng, Hằng, T.Anh, Quang (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Ban Giám hiệu làm việc với các đơn vị có trụ sở làm việc tại Nhà H.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Trung (P.QTTB); Tuấn (TT.ĐTLT); Hương (TT.NNKT); Ánh (V.KTKT).

Phó Hiệu Trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

16h00

Ban Giám hiệu làm việc với các giảng viên được cử đi học tập tại Hoa Kỳ.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Ngọc (P.TCCB); Dũng (P.TH); Nhượng, Quyên (TT.ĐTTTCLC&POHE) và các giảng viên được cử đi học tập tại Hoa Kỳ theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp tổ công tác rà soát và xây dựng quy trình thanh toán.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Chi, Hà, Nhẫm, Mai (P.TCKT); Ngọc (P.TCCB); Dũng (P.TH); Thọ, Hương (P.QLKH); Triệu, Đức (P.QLĐT); Nhượng, Phương (TT.ĐTTTCLC&POHE); Đảm, Hà (V.ĐTQT); Quang, Dung (K.ĐHTC); Vinh, Dung (TT.ĐTTX); Trung, Hương (P.QTTB); Hà, Châu (P.CTCT&QLSV); Ngọc, Thúy (V.DS&CVĐXH).

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.TCKT chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 17/5/2017

08h00

Họp Ban soạn thảo Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng) và thành viên Ban soạn thảo theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp báo cáo công tác thu hút tuyển sinh lưu học sinh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), đ/c Cường (P.HT) cùng các đồng chí: Tùng, Phương (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Tuấn (TT.DVHTĐT); Triệu, Thủy (P.QLĐT); Thành (V.SĐH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Tổ công tác xây dựng Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 301/QĐ-ĐHKTQD ngày 27/4/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu Trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Tổ thư ký chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 18/5/2017

08h30

Ban Giám hiệu làm việc với Viện Kế toán – Kiểm toán.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Ngọc (P.TCCB), Dũng (P.TH), Thọ (P.QLKH), Thủy (P.QLĐT) và cán bộ, viên chức, người lao động V.KTKT.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A Gác 2 Nhà 10

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

14h00

Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Đào tạo báo cáo Ban Giám hiệu về Đề án hợp tác khai thác Nhà ăn.

Ban Giám hiệu, Đ/c Đồng (Chủ tịch Công đoàn Trường), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Ngọc (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Hà (P.CTCT&QLSV); Trung (P.QTTB); Thủy (P.QLĐT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.DVHTĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 19/5/2017

08h00

Họp Ban quản lý Dự án Thư viện điện tử dùng chung do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Ban quản lý Dự án theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp thường trực HĐ Khoa học và Đào tạo Trường để thông qua danh sách công nhận học vị tiến sĩ.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐKH&ĐT), đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c Thọ (P.QLKH), Thành (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường); Ngọc (P.TCCB); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường); Ngọc (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Triệu (P.QLĐT); Thọ (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Cường (P.Bảo vệ); Quang (K.ĐHTC); Thành (V.ĐTSĐH); Tuấn (V.CNTTKT); Nhượng (TT.ĐTTTCLC&POHE); Vinh (TT.ĐTTX); Hải (Đoàn TN); Tuấn (TT.DVHTĐT); Hưng (Trạm YT); Quốc (TT.TTTV).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TH chuẩn bị tài liệu

16h00

Ký MOU giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây, Trung Quốc.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đồng chí: Long, Quỳnh Anh (P.HTQT); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TH); Ngọc (P.TCCB).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 20/5/2017

13h30

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2017-2019 (Phiên thứ Nhất).

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, BCH Đoàn trường Khóa XXXIII và các đại biểu được triệu tập.

Bí thư Đoàn trường Bùi Trung Hải

Hội trường A

ĐTN chuẩn bị tài liệu

Chủ nhật 21/5/2017

08h00

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXXIV, nhiệm kỳ 2017-2019 (Phiên thứ 2).

Đ/c Hương và các đại biểu có giấy mời.

Bí thư Đoàn trường Bùi Trung Hải

Hội trường A

ĐTN chuẩn bị tài liệu

Thông báo

- 14h00 thứ Ba, ngày 16/5/2017. Tọa đàm khoa học: “Đào tạo sau đại học chuyên ngành Khoa Môi trường và Đô thị” theo công văn số 568/ĐHKTQD-SĐH về việc tổ chức toạ đàm tại các đơn vị đào tạo sau đại học. Thành phần: Các đại biểu có giấy mời, cán bộ, giảng viên khoa MT&ĐT, Viện đào tạo sau đại học, Cán bộ, giảng viên có quan tâm. Chủ trì: PGS.TS. Lê Thu Hoa – Trưởng khoa Môi trường và Đô thị. Địa điểm: Phòng họp A Gác 2 Nhà 10, Đại học Kinh tế Quốc dân. K.MT&ĐT chuẩn bị tài liệu.
- 09h00 thứ Tư, ngày 17/5/2017. Tọa đàm khoa học: Đào tạo Sau đại học của Khoa Quản trị Kinh doanh”. Thành phần: Các đại biểu có giấy mời, cán bộ, giảng viên, HV, NCS Khoa Quản trị Kinh doanh, Viện Đào tạo Sau đại học, Cán bộ, giảng viên có quan tâm. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thành Hiếu – Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh. Địa điểm: Phòng họp A, C Gác 2 Nhà 10, Đại học Kinh tế Quốc dân. K.QTKD chuẩn bị tài liệu.
14h00 thứ Tư, ngày 17/5/2017. Họp xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm Turnitin giai đoạn 2 đối với các hệ đào tạo của Trường. Thành phần: Đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, V.ĐTSĐH, V.QTKD TT.ĐTTT,CLC&POHE, TT.ĐTTX,  P.TTPC, V.ĐTQT, P.QLKH và các đ/c: Tùng, Kết, Toàn (P.KT&ĐBCLGD); T.Anh (V.ĐTSĐH); Thọ (V.QTKD); Giang (V.ĐTQT); Khánh  (TT.ĐTTT,CLC&POHE). Chủ trì: ThS. Lê Xuân Tùng – Trưởng phòng KT&ĐBCLGD. Địa điểm: Phòng họp C Gác 2 Nhà 10. P.KT&ĐBCLGD chuẩn bị tài liệu.
- 08h00 thứ Bảy, ngày 20/5/2017. Tọa đàm khoa học: Đào tạo Sau đại học của Viện Ngân hàng – Tài chính” theo công văn số 380/ĐHKTQD-SĐH về việc tổ chức toạ đàm tại các đơn vị đào tạo sau đại học. Thành phần: Các đại biểu có giấy mời, cán bộ, giảng viên Viện Ngân hàng – Tài chính, Viện Đào tạo Sau đại học, Cán bộ, giảng viên có quan tâm. Chủ trì: PGS.TS. Đặng Ngọc Đức – Viện trưởng Viện Ngân hàng – Tài chính. Địa điểm: Phòng họp A, C Gác 2 Nhà 10, Đại học Kinh tế Quốc dân. V.NH-TC chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án

- 16h00 thứ Ba, ngày 16//05/2017. NCS. Nguyễn Đức Cảnh bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Hợp tác công tư trong lĩnh vực cấp nước sạch đô thị tại Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế quốc tế, mã số: 62310106. Địa điểm: Phòng 401, Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.
Mời các thành viên Hội đồng, khoa chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.gsneu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: