Lịch công tác tuần 25 năm 2017 (Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 25/6/2017)

Ngày đăng: 18/06/2017 12:28:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 25 NĂM 2017
(Từ ngày 19/6/2017 đến ngày 25/6/2017)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 19/6/2017

08h00

Họp tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng).

 

Văn phòng Chính phủ

 

08h00

Họp công tác chuẩn bị ngày hội Tư vấn xét tuyển, hướng nghiệp đợt 7/2017.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban tư vấn tuyển sinh theo Quyết định số 09/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/01/2017 của Hiệu trưởng và các đ/c: Trung, Tuấn (P.QTTB).

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

09h30

Tọa đàm khoa học: Giải pháp nâng cao mức độ trích dẫn và chất lượng Tạp chí Kinh tế và Phát triển theo tiêu chuẩn Scopus.

Ban Giám hiệu, đ/c Hà (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các thành viên Hội đồng biên tập, các thành viên  Tạp chí  và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

TC.KT&PT chuẩn bị tài liệu

11h00

Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường); Ngọc, Thúy (P.TCCB).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

13h30

Họp tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng).

 

Văn phòng Chính phủ

 

14h00-16h00

Tiếp công dân.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

 

15h00

Lễ trao tặng Huy chương Hữu nghị cho GS. Kenichi Ohno - Viện nghiên cứu chính sách quốc gia, Nhật Bản (GRIPS).

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng),  đ/c Hà (Chủ tịch Hội đồng trường), cùng các đ/c: Tùng, Long (P.HTQT); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT) và các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng Truyền thống, Gác 2 Nhà Văn hóa

P.HTQT chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp Hội đồng xét chuyển ngạch viên chức.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Ngọc (P.TCCB); Triệu (P.QLĐT); Chiến, Dũng (K.Marketing).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng 117 Nhà 12

P.TCCB chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Tổ công tác xây dựng đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh viên hệ chính quy” của Trường.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên theo Quyết định số 412/QĐ-ĐHKTQD ngày 08/06/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 20/6/2017

08h00 – 17h00

Họp tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng).

 

UBND TP. Hồ Chí Minh

 

08h00

Họp xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 2 năm 2017.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/01/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A Gác 2 Nhà 10

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học VB2 chính quy đợt 2 - năm 2017.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 16/QĐ-ĐHKTQD ngày 09/01/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp A Gác 2 Nhà 10

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp kỷ luật sinh viên.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng kỷ luật, Đại diện lãnh đạo Khoa Quản trị Kinh doanh.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.CTCT&QLSV chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp xét điều kiện dự thi Tốt nghiệp.

Ban Giám hiệu cùng, cùng các đ/c: Quang, Hữu (K.ĐHTC); Ngọc (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Ánh (V.KTKT); Hiếu (K.QTKD) và thư ký Hội đồng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

16h30

Họp Hội đồng rà soát và xét thôi học cho sinh viên hệ VLVH.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Quang, Hữu (K.ĐHTC); Ngọc (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Dũng (P.TTPC); Tùng (P.KT&ĐBCLGD) và các thành viên theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

K.ĐHTC chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 21/6/2017

Thi THPT Quốc gia năm 2017

08h00 – 17h00

Họp tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng).

 

UBND Tỉnh Đồng Nai

 

Thứ Năm 22/6/2017

Thi THPT Quốc gia năm 2017

Thứ Sáu 23/6/2017

Thi THPT Quốc gia năm 2017

14h00

Hội đồng lý luận Trung ương làm việc với các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước thuộc chương trình KX04.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các Thọ, Vân, Yến (P.QLKH); các Chủ nhiệm, thư ký và thành viên đề tài.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 24/6/2017

Thi THPT Quốc gia năm 2017

Chủ nhật 25/6/2017

 

Thông báo:

- 14h00 thứ Hai, ngày 19/6/2017. Tập huấn bổ sung nghiệp vụ thi THPTQG năm 2017. Thành phần: Đ/c Đức (V.NHTC), cùng các cán bộ coi thi THPT quốc gia năm 2017 chưa tham gia tập huấn ngày 16/6/2017 và cán bộ coi thi dự trữ. Chủ trì: PGS.TS Đặng Ngọc Đức -  Viện trưởng Viện Ngân hàng - Tài chính. Địa điểm: Giảng đường D102. P.QLĐT chuẩn bị tài liệu.
14h00 thứ Hai, ngày 19/6/2017. Rà soát công tác chuẩn bị Lễ trao tặng Huy chương Hữu nghị cho GS. Kenichi Ohno - Viện nghiên cứu chính sách quốc gia, Nhật Bản (GRIPS). Thành phần: Các đ/c: Tùng, Long (P.HTQT), đ/c Nghĩa (P.TT), đ/c Trung (P.QTTB). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng - Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng Truyền thống. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.

- 08h00 thứ Ba, ngày 20/6/2017. Tạp chí Kinh tế và Phát triển gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/06/1925- 21/06/2017). Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Hội đồng Biên tập, các đơn vị trong toàn Trường. Chủ trì: PGS.TS Lê Quốc Hội – Tổng Biên tập. Địa điểm: Phòng 308 Nhà 14, Trường Đại học KTQD.
- 08h30 thứ Ba, ngày 20/6/2017. Phòng Truyền thông tổ chức gặp mặt nhân Kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2017). Thành phần: Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Công đoàn, Đoàn TN, Các đoàn đại biểu đến chúc mừng. Chủ trì: TS. Vũ Trọng Nghĩa – Trưởng phòng Truyền thông. Địa điểm: Phòng họp Gác 2 Nhà 7. P.TT chuẩn bị.

- 09h30 thứ Ba, ngày 20/6/2017. Thăm quan thực tế và kiểm tra tình hình thực hành của sinh viên Ngân hàng CLC K56 tại các Ngân hàng trên địa bàn Hà Nội theo chương trình hợp tác với BTCI. Thành phần: Trung tâm ĐTTTCLC&POHE và đại diện Viện nhân lực Ngân hàng Tài chính. Chủ trì: PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Giám đốc TT.ĐTTTCLC&POHE. Địa điểm: Các ngân hàng có sinh viên thực tập.

14h00 thứ Ba, ngày 20/6/2017. Làm việc với Ban lãnh đạo CPA Australia về việc phối hợp, hợp tác giữa CPA và CTTT,CLC. Thành phần: Trung tâm ĐTTT, CLC & POHE Chủ trì: PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Giám đốc TT.ĐTTTCLC&POHE. Địa điểm: Văn phòng CPA Australia.

Bảo vệ Luận án:

- 16h00 thứ Hai, ngày 19//06/2017: NCS. Nguyễn Thị Xuân Hồng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Ảnh hưởng của cổ phần hóa đến hiệu quả tài chính của các Doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 62340301. Địa điểm: Phòng 401, Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.
Mời các thành viên Hội đồng, khoa chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.gsneu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: