Lịch công tác tuần 26 năm 2017 (Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/20176)

Ngày đăng: 24/06/2017 17:16:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 26 NĂM 2017
(Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 02/7/2017)
Ban Giám hiệu trực: Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 26/6/2017

07h30

Họp Đảng ủy Trường về công tác Đảng vụ.

Đ/c Đạt (Bí thư Đảng ủy), cùng các đồng chí trong Đảng ủy; Liên, Dinh (VP Đảng – Đoàn thể).

 Bí thư Đảng ủy Trần Thọ Đạt

 Phòng họp Gác 2 Nhà 7

 VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

09h00

Đoàn Kiểm tra Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Trương về Xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở.

Đ/c Đạt (Bí thư ĐU-Hiệu trưởng), cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ ĐU, Ban Giám hiệu; Đ/c: Hà (Chủ tịch HĐ Trường); Đồng (CT Công đoàn); Linh (Bí thư Đoàn); Dong (CT Hội cựu CB); Minh (Trưởng Ban Nữ công); Khâm (Trưởng Ban Thanh tra ND); Dũng (P.TH); Ngọc (P.TCCB).

 Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy Khối

 Phòng họp Gác 2 Nhà 7

 VP.Đ-ĐT chuẩn bị tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân.

Đ/c Cường (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Cường

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

 

14h00

Tập đoàn Him Lam thuyết trình về Quy hoạch tổng thể Trường.

Đ/c Chính.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

 Phòng họp A Gác 2 Nhà 10

 P.QTTB chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 27/6/2017

08h30

Tiếp và làm việc với Đoàn thẩm định điều kiện ĐBCLGD – Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường, Chủ tịch Công đoàn, cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Ngọc (P.TCCB); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Thành (V.ĐTSĐH); Tùng (P.HTQT); Tùng, Thắng (P.KT&ĐBCLGD).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

 Phòng họp Gác 2 Nhà 7

 Các đơn vị chuẩn bị theo phân công

16h00

Làm việc với Đại học Hùng Vương.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng); Đ/c Hà (CTHĐT); Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Dũng (P.TH); Ngọc (P.TCCB); Nghĩa (P.TT); Thọ (P.QLKH); Thành, Hương (V.ĐTSĐH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

ĐH Hùng Vương

Xe đón tại sân Nhà 7 lúc 13h30

Thứ Tư 28/6/2017

08h00

Họp báo cáo Triển khai dự án EVENT.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thắng, Cảnh (V.QLCATBD); Dũng (P.TH); Nghĩa (P.TT); Chi (P.TCKT); Ngọc (P.TCCB); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.QLCA-TBD chuẩn bị tài liệu

10h00

Báo cáo Ban Giám hiệu về Chương trình hợp tác với Trường Đại học Claude Bernard Lyon 1 và tuyển sinh Khóa 6.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng); Đ/c Hà (Chủ tịch HĐT), cùng các đ/c: Dong, Thế, Thắm (K.TKT); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Ngọc (P.TCCB); Tùng (P.HTQT); Trung (P.QTTB).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Khoa TKT chuẩn bị tài liệu

19h30

Trao bằng tốt nghiệp cho Khóa 5 và Thông tin tuyển sinh K6, chương trình NEU-ISFA.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c trong Ban Điều hành chương trình và Thầy cô tham gia giảng dạy chương trình NEU-ISFA.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp A Gác 2 Nhà 10

Ban điều hành chương trình chuẩn bị tài liệu

Thứ Năm 29/6/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 30/6/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 01/7/2017

 

Chủ nhật 02/7/2017

 

Thông báo:

 

Bảo vệ Luận án:

- 16h00, thứ Hai, ngày 26/06/2017: NCS. Hoàng Quốc Mậu bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu nổ công nghiệp ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, mã số: 62340102. Địa điểm: Phòng họp A, Tầng 2 Nhà 10, Đại học Kinh tế Quốc dân.
- 14h00, thứ Năm, ngày 29/06/2017: NCS. Nguyễn Mạnh Cường bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Kiểm toán các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thực hiện”, thuộc chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), mã số: 62340301. Địa điểm: Phòng 401, Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.
- 17h00, thứ Sáu ngày 29/06/2017: NCS. Nguyễn Thị Hồng Nhung bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của chính sách tỷ giá đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng, mã số: 62340201. Địa điểm: Phòng 401, Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.
Mời các thành viên Hội đồng, khoa chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.gsneu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: