Lịch công tác tuần 27 năm 2017 (Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 09/7/20176)

Ngày đăng: 01/07/2017 23:0:14

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

KHOA BẢO HIỂM

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 27 NĂM 2017
(Từ ngày 03/7/2017 đến ngày 09/7/2017)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 03/7/2017

14h00-16h00

Tiếp công dân.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

 

14h00

Họp Ban chủ nhiệm Chương trình KX01/16-20.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt 

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

14h00

Họp chương trình đào tạo liên kết Việt Lào.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Thành, Hưng, Thùy Anh (V.ĐTSĐH); Lãnh đạo và giảng viên tham gia giảng dạy thuộc các đơn vị: V.TM&KTQT, K.Đầu tư.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp 401 tầng 4 nhà 6

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

16h00

Họp kiểm tra tiến độ triển khai phần mềm quản lý đào tạo sau đại học.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các CBVC Viện Đào tạo Sau đại học và đại diện công ty CMC.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.ĐTSĐH chuẩn bị tài liệu

Thứ Ba 04/7/2017

09h00

Lễ ký MOU với Hội đồng Anh Việt Nam và Đại học Northampton.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLKH, P.HTQT, P.TT và Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt 

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo Xã hội chuẩn bị tài liệu

Thứ Tư 05/7/2017

08h00

Hội thảo cấp Quốc gia “Thể chế kinh tế và rào cản thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế xã hội Việt Nam”.

Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm đề tài KX01.03/16-20, cùng các đồng chí có giấy mời.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A Gác 2 Nhà 10

Thư ký đề tài chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Ban chủ nhiệm Chương trình KX01/16-20.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt 

Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Thứ Năm 06/7/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 07/7/2017

 

 

 

 

 

 

Thứ Bảy 08/7/2017

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật 09/7/2017

08h00

Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2017 (đợt 2) theo kế hoạch số 802/KH-ĐHKTQD.

Đ/c Hương (Dự trong hội trường)

Đ/c Hà, Đ/c Vinh, Đ/c Tiệp, Đ/c Nhi (Tư vấn tại Bàn tư vấn)

 

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Hội trường A

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

Thông báo:

- 09h00 thứ Năm, ngày 06/7/2017. Tiếp và làm việc với Viện Khoa học Xã hội - Đại học Nam Hoa, Đài Loan. Thành phần: Các đ/c: Long, Q.Anh (P.HTQT); Ngọc (V.NCKT&PT). Chủ trì: ThS. Phạm Sỹ Long - Phó trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng họp B Gác 2 Nhà 10. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
- 09h00 thứ Năm, ngày 06/7/2017. Seminar và giao lưu với sinh viên Đại học Dongseo, Hàn Quốc. Thành phần: Các đ/c: Trang (P.HTQT). Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng - Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 102 Giảng đường D, Trường ĐHKTQD. P.HTQT chuẩn bị tài liệu.
- 14h00 thứ Năm, ngày 06/7/2017. Tiếp và làm việc với đại diện Đại học Dongseo, Hàn Quốc. Thành phần: Các đ/c: Tùng, Trang (P.HTQT), cùng giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh. Chủ trì: TS. Đào Thanh Tùng - Trưởng phòng HTQT. Địa điểm: Phòng 314 Nhà 7. P.HTQT và K.QTKD chuẩn bị tài liệu.
- 14h00 Chủ Nhật, ngày 09/7/2017. Giới thiệu thông tin tuyển sinh Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh đào tạo bằng Tiếng Anh (E-BBA). Thành phần: Cán bộ, viên chức Viện Quản trị Kinh doanh, cùng học sinh, phụ huynh học sinh và những người quan tâm. Chủ trì: PGS. TS. Lê Thị Lan Hương – Viện trưởng. Địa điểm: P202 Nhà 12 Viện Quản trị Kinh doanh Viện QTKD chuẩn bị tài liệu.

Bảo vệ Luận án:

- 16h00 thứ Hai, ngày 03/07/2017: NCS. Dương Thanh Hà bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Tác động của các yếu tố cấu thành bản sắc thương hiệu đến hình ảnh thương hiệu trường đại học đào tạo về kinh tế - Nghiên cứu điển hình tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing), mã số: 62340102. Địa điểm: Phòng 401, Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.
14h00 thứ Tư, ngày 05/07/2017: NCS. Vũ Thị Thu Thủy bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật thu thập thông tin thống kê nhằm nâng cao chất lượng số liệu điều tra về các chủ đề nhạy cảm ở Việt Nam”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học (Thống kê kinh tế), mã số: 62310101. Địa điểm: Phòng 401, Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.
18h00 thứ Tư, ngày 05/07/2017: NCS. Nguyễn Việt Hưng bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Đo lường và phân tích mức độ tổn thương của hộ gia đình và doanh nghiệp khi xuất hiện các cú sốc bất lợi”, thuộc chuyên ngành: Kinh tế học, mã số: 62310101. Địa điểm: Phòng 401, Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.
Mời các thành viên Hội đồng, khoa chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.gsneu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: