Lịch công tác tuần 28 năm 2017 (Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 16/7/2017)

Ngày đăng: 08/07/2017 15:7:56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA BẢO HIỂM

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN 28 NĂM 2017
(Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 16/7/2017)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai 10/7/2017

08h30

Họp Ban Chi đạo, Ban Tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán của các trường đại học Việt Nam theo chuẩn quốc tế”.

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức theo Quyết định số 160/QĐ-ĐHKTQD ngày 17/02/2017 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt 

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.KTKT chuẩn bị
tài liệu

14h00-16h00

Tiếp công dân.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.TTPC, P.TH.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

 

14h00

Họp Hội đồng xét chọn Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường năm 2017.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

18h00

Lễ trao bằng tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Marketing, Bán hàng và Dịch vụ (MMSS), Khóa 10 (2015-2017).

Ban Giám hiệu và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt 

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

CFVG chuẩn bị

Thứ Ba 11/7/2017

08h30

Họp chuẩn bị cho công tác tuyển sinh Đại học chính quy k59.

Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy khóa 59 theo Quyết định số 09/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/01/2017 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Lễ ra mắt chương trình “Thạc sỹ Quản trị công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp – ETIM” hợp tác với trường ĐH Koblenz-Laudau, CHLB Đức và Tọa đàm “Tư duy kiến tạo khởi nghiệp và bài học kinh nghiệm ở Việt Nam”.

Cô Hương và các đ/c có giấy mời.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Hà Nội

V.ĐTQT chuẩn bị tổ chức

Thứ Tư 12/7/2017

08h00

Khai mạc Lễ thuyết trình chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên chương trình Tiên tiến K55.

Ban Giám hiệu, cùng Ban quản lý CTTT, CLC và POHE, giảng viên hướng dẫn và sinh viên chương trình Tiên tiến khóa 55.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Giảng đường D2, Phòng 103

TT.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h30

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về việc điều chỉnh Chương trình đào tạo các chuyên ngành áp dụng từ K59.

Cô Hương.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

14h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ, các đồng chí đảng ủy viên phụ trách công tác Tuyên giáo.

Đảng ủy Khối

Hội trường tầng 1, Trường Đại học Hà Nội, Km9, Đường Nguyễn Trãi, Hà Nội

VP.Đ-ĐT chuẩn bị

Thứ Năm 13/7/2017

08h00

Họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên CT CLC khóa 55.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng) cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 433/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/6/2017 của Hiệu trưởng

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu

08h00

Họp Hội đồng xét chọn công trình dự thi Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ năm 2017

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp
Gác 4 Nhà 6

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

09h00

Họp xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên CT POHE khóa 55.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng) cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 433/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/6/2017 của Hiệu trưởng

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTTCLC&POHE chuẩn bị tài liệu

10h00

Họp về việc bổ sung một số chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được công nhận đạt chuẩn đầu ra của Trường ĐH KTQD.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Triệu, Thủy, Đức (P.QLĐT); Nhượng (TT.ĐTTTCLC&POHE); Thùy (K,NNKT); Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Dũng (P.TH).

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp C Gác 2 Nhà 10

P.QLĐT chuẩn bị tài liệu

10h30

Họp Xét tuyển TS48 chương trình ĐTTX theo phương thức Elearning.
           

 Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 07/QĐ-ĐHKTQD ngày 04/01/2017 của Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo V.KTKT, K.QTKD và các đồng chí có giấy mời.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTX
chuẩn bị tài liệu

11h00

Trung tâm Đào tạo Từ xa báo cáo Tổ công tác dự thảo đề án hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning.

Đ/c Đạt (Hiệu Trưởng), đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng) và các thành viên tổ công tác theo Quyết định số 455/QĐ-ĐHKTQD ngày 03/07/2017 của Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.ĐTTX
chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp Hội đồng xét chọn công trình dự thi Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Bộ năm 2017.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Hội đồng theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp
Gác 4 Nhà 6

P.QLKH chuẩn bị tài liệu

14h30

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Trường ĐHKTQD với Trường ĐH Canberra, Úc.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), cùng các đ/c: Tùng (P.HTQT), Ngọc (V.NCKT&PT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Bộ Khoa học Công nghệ, số 113 Trần Duy Hưng

P.HTQT, V.NCKT&PT chuẩn bị tài liệu

14h00

Họp về chuẩn bị trao bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy đợt 2 năm 2017.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, P.CTCT&QLSV, P.TCKT, P.QTTB, P.TH, P.HTQT, P.TT, Đoàn TN,  P.Bảo vệ.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLĐT
chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp Tổ công tác xây dựng chương trình cử nhân kế toán bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế định hướng ICAEW.

Đ/c Chương (Phó Hiệu trưởng), cùng các thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 213/QĐ-ĐHKTQD ngày 03/04/2017 của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Chương

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

V.KTKT chuẩn bị
tài liệu

16h30

Họp Hội đồng thi Tiếng Anh tương đương  trình độ B1, B2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng) và các thành viên Hội đồng thi theo Quyết định của Hiệu trưởng.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

TT.NNKT chuẩn bị tài liệu

Thứ Sáu 14/7/2017

08h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.

Đ/c Đạt (Hiệu trưởng), các thành viên Hội đồng KH&ĐT, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: P.QLĐT, V.ĐTSĐH.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.QLĐT, V.ĐTSĐH chuẩn bị
tài liệu

08h00

Hội thảo khoa học Quốc gia “Nghiên cứu và đào tạo kế toán, kiểm toán của các trường đại học Việt Nam theo chuẩn quốc tế”.

Đ/c Hoa (Phó Hiệu trưởng), cùng cán bộ, giảng viên V.KTKT, các Đại biểu có giấy mời và các đồng chí có quan tâm.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

V.KTKT chuẩn bị
tài liệu

14h00

Họp giao ban Ban Giám hiệu.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường); Ngọc (P.TCCB); Dũng (P.TH).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TH chuẩn bị tài liệu

15h00

Họp giao ban.

Ban Giám hiệu, cùng các đ/c: Đồng (Chủ tịch Công đoàn trường); Ngọc (P.TCCB); Dũng (P.TH); Chi (P.TCKT); Trung (P.QTTB); Triệu (P.QLĐT); Thọ (P.QLKH); Tùng (P.HTQT); Dũng (P.TTPC); Tùng (P.KT&ĐBCLGD); Hà (P.CTCT&QLSV); Cường (P.Bảo vệ); Quang (K.ĐHTC); Thành (V.ĐTSĐH); Tuấn (V.CNTTKT); Nhượng (TT.ĐTTTCLC&POHE); Vinh (TT.ĐTTX); Linh (Đoàn TN); Tuấn (TT.DVHTĐT); Hưng (Trạm YT); Quốc (TT.TTTV), Nghĩa (P.TT).

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TH chuẩn bị tài liệu

Thứ Bảy 15/7/2017

14h00

Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, cùng lãnh đạo các đơn vị: P.TCCB, P.TH, P.TCKT, P.QTTB, P.QLKH, P.QLĐT, P.TTPC, P.CTCT&QLSV, P.KT&ĐBCLGD, P.TT, P.HTQT, K.ĐHTC, V.ĐTSĐH, V.CNTTKT, TT.ĐTTTCLC&POHE, TT.ĐTTX.

Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt

Phòng họp Gác 2 Nhà 7

P.TH chuẩn bị tài liệu

Chủ nhật 16/7/2017

08h30

Lễ Khai giảng TS48 chương trình Đào tạo từ xa theo phương thức Elearning.

Cô Hương, các giảng viên tham gia giảng dạy cho Chương trình, TT.ĐTTX, các đ/c có giấy mời và các tân sinh viên.

Phó Hiệu trưởng Trần Thị Vân Hoa

Phòng họp A,C Gác 2 Nhà 10

TT.ĐTTX chuẩn bị tài liệu

Thông báo:

- Từ ngày 10/7 đến hết 20/7/2017. Trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển kết hợp hệ đại học chính quy năm 2017".
- Từ ngày 10/7 đến 23/7/2017. Khoa khoa học Quản lý tổ chức hoạt động tình nguyện hè “Dạy tiếng Anh cho các em học sinh tiểu học”. Thành phần: Giảng viên K.KHQL và các sinh viên chương trình Quản lý công và chính sách bằng tiếng Anh (EPMP). Địa điểm: Trường Tiểu học Phụng Thượng và Trường Tiểu học Ngọc Tảo huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
- 13h30-16h00 thứ Sáu, ngày 14/7/2017. Tọa đàm “Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam trước các sự kiện chính trị của Liên minh châu Âu năm 2017”. Thành phần: Các đ/c có Giấy mời và các đ/c quan tâm. Chủ trì: TS. Đồng Xuân Đảm - Viện trưởng Viện ĐTQT. Địa điểm: Khách sạn Movenpick, 83A Lý Thường Kiệt, Hà Nội;

Bảo vệ Luận án:

- 16h00 thứ Hai, ngày 10/7/2017. NCS. Đặng Ngọc Hậu bảo vệ luận án tiến sĩ, đề tài “Nghiên cứu mức độ hài lòng của doanh nghiệp về việc thực hiện các giá trị tuyên ngôn ngành thuế của cơ quan thuế ảnh hưởng tới sự tuân thủ thuế của các doanh nghiệp”, thuộc chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Địa điểm: Phòng 401, Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.
Mời các thành viên Hội đồng, khoa chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.gsneu.edu.vn, Tiến sĩ > Lịch bảo vệ.

Ghi chú: