THÔNG BÁO Về việc nhận thẻ Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2016 – 2017 (Đợt 2)

Ngày đăng: 12/01/2017 9:8:13

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
TRẠM Y TẾ
_____________

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________
               
Hà Nội, ngày 05 tháng01 năm 2017

 

THÔNG BÁO
Về việc nhận thẻ Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2016 – 2017
(Đợt 2)

Kính gửi :  Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên
                              Chủ nhiệm, Ban cán sự các lớp.
            


Trạm y tế đã nhận được thẻ Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2016-2017 (đợt 2) từ cơ quan Bảo hiểm.
Đề nghị Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm quản lý sinh viên thông báo cho Chủ nhiệm, Ban cán sự các lớp đến trạm y tế trường nhận thẻ BHYT cho lớp.
(Gặp Đ/C Nguyễn Thị Lan – Trạm y tế - Số ĐT: 097 324 5160)
Khi đến nhận cần mang theo:
- Danh sách lớp để đối chiếu.
- Giấy biên nhận nộp tiền mua BHYT. (nếu có)
*Thi gian nhận thẻ: Từ ngày 05/1 đến 20/01/2017.
* Chú ý:
- Cán bộ lớp khi đã nhận được thẻ BHYT của lớp phải phát ngay cho các bạn để sử dụng và tránh làm mất thẻ.
- Các sinh viên đối chiếu các thông tin ghi trên thẻ cẩn thận, khi phát hiện ra sai sót về Họ tên, ngày tháng năm sinh…phải photo chứng minh thư  của mình và  trực tiếp xuống Trạm y tế để hướng dẫn sửa đổi thẻ.
(Gặp Đ/C Nguyễn Thị Thanh Hoa – Số ĐT: 098967 5599).

 

     
TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
    
       
 
DS. Lê Đức Hưng