THÔNG BÁO Về buổi bài giảng với chủ đề: “Ảnh hưởng của Donald Trump tới nền kinh tế thế giới và nền kinh tế Việt Nam”

Ngày đăng: 12/01/2017 9:9:11

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
       

 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 2017

 

  

THÔNG BÁO
Về buổi bài giảng với chủ đề: “Ảnh hưởng của Donald Trump tới nền kinh tế thế giới và nền kinh tế Việt Nam


Nằm trong khuôn khổ các hoạt động ngoại khóa dành cho giảng viên và sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Phòng Hợp tác Quốc tế phối hợp cùng Trường Đại học Akron, Hoa Kỳ tổ chức buổi bài giảng với chủ đề: “Ảnh hưởng của Donald Trump tới nền kinh tế thế giới và nền kinh tế Việt Nam”, bài giảng được trình bày bởi TS. Emil Nagengast và Cô Hà Ngọc Giang Anh - Giảng viên trường Juniata.
Thời gian: 14h00, thứ Năm, ngày 12/1/2017.
Địa điểm: Phòng họp A - Gác 2 - Nhà 10.
Đây là một chủ đề có ý nghĩa thực tiễn và nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Do đó, đây là cơ hội để các giảng viên và sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân giao lưu học hỏi kiến thức với đoàn chuyên gia Hoa Kỳ. Vậy Phòng Hợp tác Quốc tế xin trân trọng thông báo tới toàn thể giảng viên và sinh viên có quan tâm tới tham dự buổi bài giảng này
             Xin trân trọng thông báo.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
ThS. Phạm Sỹ Long