Thông báo tuyển sinh học bổng ngoại ngữ Tây Ban Nha ELE FOCALAE lần thứ V

Ngày đăng: 15/03/2017 20:46:15

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

-----------------
Số:         /TB-HTQT
V/v thông báo tuyển sinh học bổng ngoại ngữ Tây Ban Nha ELE FOCALAE lần thứ V

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2017

  

Vừa qua, Phòng Hợp tác Quốc tế đã nhận được công hàm của Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam thông báo về đợt tuyển sinh lần thứ V của sáng kiến “Khóa học ngoại ngữ Tây Ban Nha dành cho hướng dẫn viên du lịch và sinh viên các nước thành viên diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC). 
Đối tượng tham gia ứng tuyển học bổng: các hướng dẫn viên du lịch có chứng chỉ hành nghê được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, sinh viên đại học năm cuối hoặc sinh viên đang học cao học (học bổng được ưu tiên cho các ứng viên học các ngành liên quan đến nghiên cứu về Mỹ Latinh, kinh doanh quốc tế, quan hệ quốc tế, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh và ngoại ngữ).
Học bổng ngoại ngữ Tây Ban Nha cần được đăng kí online qua link sau: (lưu ý không nộp bản cứng đến Đại sứ Quán)
https://docs.google.com/forms/d/1h48uViKL2QkwiNEMYf_acVnyKpRrM6thN_eFIaBISAY/viewform?edit_requested=true
Các giấy tờ còn lại trong hồ sơ ứng tuyển, sinh viên cần gửi về địa chỉ hòm thư của ban điều phối học bổng: elefocalae@heartforchange.org.
Để biết thêm thông tin tuyển sinh, vui lòng truy cập vào website của Đại sứ Quán Colombia: 
http://vietnam.embajada.gov.co/newsroom/news/2017-03-10/11053
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chị Nguyễn Thị Thanh - Thư ký Đại sứ quán Colombia qua số điện thoại 04 3936 5318 - Máy lẻ 103.
             Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu P.HTQT.

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)
                                     
TS. Đào Thanh Tùng

 

 

annex_i_-_regulation_v_version_ele_focalae_08.03.17.pdf

annex_ii_-_acceptance_letter_v_version_ele_focalae_08.03.17.pdf

annex_iii_-_international_medical_insurance_coverage_ele_focalae_08.03.1.pdf

Base of the call.pdf

------

Nguồn: http://www.neu.edu.vn/vi/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-hoc-bong-ngoai-ngu-tay-ban-nha-ele-focalae-lan-thu-v