THÔNG BÁO (V/v nâng cấp hệ thống thư điện tử nội bộ tên miền neu.edu.vn lên hệ thống office 365)

Ngày đăng: 17/05/2017 17:39:43

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
Viện Công nghệ thông tin Kinh tế
-------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỈ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO
(V/v nâng cấp hệ thống thư điện tử nội bộ tên miền neu.edu.vn lên hệ thống office 365)

Kính gửi: Các đơn vị trong trường.

  Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu và kế hoạch công tác năm của Viện Công nghệ thông tin kinh tế về việc triển khai dịch vụ nâng cấp hệ thống thư điện tử nội bộ tên miền neu.edu.vn của trường lên dịch vụ thư điện tử Office 365 của Microsoft. Từ ngày 10/5/2017, Viện Công nghệ thông tin kinh tế phối hợp với đối tác công nghệ bắt đầu nâng cấp, chuyển dữ liệu thư điện tử của người dùng lên hệ thống Office365 (thời gian nâng cấp chuyển đổi từng đơn vị được thông báo chi tiết tại file đính kèm, quá trình nâng cấp toàn bộ dữ liệu hòm thư, mật khẩu được an toàn và bảo mật). Sau thời gian nâng cấp theo lịch của từng đơn vị, để sử dụng dịch vụ thư điện tử tên miền neu.edu.vn của trường, cán bộ giảng viên của đơn vị  truy cập tạm thời tại địa chỉ https://outlook.office.com. Sau khi hoàn thành nâng cấp hệ thống, Viện Công nghệ thông tin kinh tế sẽ thông báo trang truy cập chính thức. 
Để làm quen với giao diện mới của hệ thống thư điện tử trên hệ thống office 365, cán bộ giảng viên tham khảo tại file hướng dẫn sử dụng đính kèm.
Cán bộ giảng viên cần hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng liên hệ với cán bộ kỹ thuật Ban quản trị mạng, Viện Công nghệ thông tin kinh tế.
Xin trân trọng cảm ơn.

 

Viện CNTT KT
Viện trưởng

 

TS. Nguyễn Trung Tuấn

 

Lịch nâng cấp Office 365 các đơn vị.xlsx

NEU_Hướng dẫn sử dụng Exchange Online Office 365_v1.2.docx