THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

Ngày đăng: 14/08/2016 10:7:25

Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2016

http://kqxt.neu.edu.vn/

http://ketquaxettuyen.neu.edu.vn/

 

 

Các file đính kèm: